Cookies

content

Klauzula informacyjna plików cookies

I. Administrator danych


Administratorem Twoich danych osobowych jest VERGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, KRS: 0000350449, NIP: 7010222935, 
REGON: 142299115, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN („Vergel”).

II. Czym są pliki cookies

1. Korzystanie ze Strony wymaga Twojej akceptacji wykorzystywania przez nią znaczników pikselowych, jak również umieszczenia po stronie Twojej przeglądarki internetowej tzw. plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z Twoją przeglądarką.
2. Podczas korzystania ze Strony pobierane i zapisywane są informacje z Twojej przeglądarki, które mogą zawierać dane osobowe.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookies

1. Vergel wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego dostarczania Ci usług oraz funkcjonalności Strony, z których chcesz skorzystać. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2. W zakresie pozostałych plików cookies tzw. „plików opcjonalnych” (statystycznych, analitycznych, funkcjonalnych i reklamowych), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zarządzając ustawieniami plików cookies we własnej przeglądarce, w każdym czasie możesz wycofać udzielone zgody (patrz: pkt IV ppkt. 2 i 3 poniżej).

IV. Okres aktywności plików cookies

1. Pliki wykorzystywane na Stronie mogą mieć charakter:
1.1. czasowy – są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności;
1.2. stały – są aktywne na Twojej przeglądarce do chwili ich usunięcia przez Ciebie, co możesz zrobić w dowolnym momencie.

2. Masz prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. W celu pozyskania dodatkowych informacji możesz zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Strony i jej funkcjonalność.

3. Automatyczne ustawienia dla najczęściej wykorzystywanych przeglądarek możesz zmienić zgodnie z instrukcjami znajdującymi się pod następującymi adresami: Chrome; Edge; Firefox; Internet Explorer; Safari; lub Opera.

4. Usunięcie lub zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Strony, prawidłowość jej wyświetlania oraz utratę preferowanych ustawień Strony.

V. Wykorzystywane rodzaje plików cookies

Vergel wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies przekazywane przez Twoje urządzenie:

1. niezbędne – pliki zapewniające właściwe funkcjonowanie Strony tj. pliki przechowujące Twoją sesję oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Strony;
2. statystyczne - pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Strony;
3. analityczne - pliki umożliwiające pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na Stronie;
4. funkcjonalne - pliki, które są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Strony do Twoich wyborów m.in. w zakresie preferencji językowych;
5. reklamowe – pliki stosowane w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do Ciebie i zapamiętać jej ustawienia.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Vergel może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
2. Jeżeli jest to możliwe, zalecamy podmiotom, z którymi współpracujemy przetwarzanie Twoich danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
3. W przypadku korzystania przez Vergel z usług partnerów, którzy mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub znajdują się w jednej grupie kapitałowej ze spółkami mającymi siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Vergel nie może wykluczyć, że amerykańskie służby bezpieczeństwa uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych np. poprzez zdalny dostęp lub prawnie wiążące polecenie. Istnieje ryzyko, że amerykańskie służby bezpieczeństwa mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych bez konkretnej przyczyny, co skutkować może brakiem możliwości podjęcia przez Ciebie skutecznych działań prawnych w Stanach Zjednoczonych.
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VII. Podmioty trzecie

1. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików i znaczników pikselowych.

2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Vergel korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies. Google Analytics nie będzie gromadził danych generowanych przez pliki cookies oraz danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także nie będzie przetwarzał tych danych, jeżeli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę przeglądarki dostępną tutaj. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności dostępnych tutaj.